Privacyverklaring & disclaimer

Privacyverklaring Cook & Book

Datum: 25 mei 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 1.  Over ons

Website: www.cook-and-book.nl
Contactpersoon: Riejanne Schimmel
Email-adres: info@cook-and-book.nl
KvK: 09182555

 2.  Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we
–  Naam
–  Email-adres
–  IP-adres
–  Adres
–  KvK-nummer en bedrijfsnaam
–  Overige gegevens die je ons zelf verstrekt

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf gekregen:
–  omdat je een reactie hebt achtergelaten op onze website
–  ons contactformulier hebt ingevuld
–  je in hebt geschreven op onze nieuwsbrief
–  je hebt meegedaan aan een winactie
–  of je op een andere manier zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 3.  Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor doeleinden die we hieronder hebben beschreven:

Contactformulier of email
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een email te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we van jou op die wijze hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de email of het bericht via het contactformulier, je naam en email-adres verwerken we met het doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 2 jaar.

Reactie op de website
We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken, met het doel jouw reactie op onze website te kunnen tonen. We bewaren deze gegevens zolang de website www.cook-and-book.nl bestaat, ook als deze van eigenaar of naam wijzigt.

Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief. Hiervoor kun je jezelf inschrijven. We verwerken daarom je naam en email-adres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Winactie
Als je hebt meegedaan aan een winactie, bewaren we de door jou opgegeven gegevens alleen ten behoeve van deze winactie en om jou het gewonnen product toe te kunnen sturen of je de dienst te kunnen leveren. We bewaren je gegevens maximaal 2 jaar, om iedereen een eerlijke winkans te kunnen bieden.
Als we voor de winactie samenwerken met een andere partij, hebben we vóór de deelname al aangegeven dat we jouw gegevens ook met deze partij zullen delen en welke partij dat is. Graag verwijzen we je voor meer informatie naar de privacyverklaring van die partij.

Samenwerkingen
Als we met jou of de onderneming waar je voor werkt, samenwerken, dan verwerken we de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens  om de samenwerking tot een goed einde te kunnen brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.
We verwerken de gegevens ook ten behoeve van de facturatie en bewaren deze gegevens tot 8 jaar na de factuurdatum ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht. Buiten deze plicht om bewaren we de persoonsgegevens tot 5 jaar na de samenwerking, zodat we mogelijk nog eens contact kunnen opnemen voor nieuwe samenwerkingen.

Gerechtvaardigd belang
We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde belangen. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Voor Cook & Book bestaat het belang eruit om een actieve website te kunnen voeren, met reactiemogelijkheden voor lezers, de gelegenheid om winacties te organiseren en samenwerkingen aan te gaan.

 4.  Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
–  Hosting van onze website
–  Samenwerkingspartner voor winacties
–  Affiliatepartner

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.cook-and-book.nl. Het kan zijn dan deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.

 5.  Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je één van deze rechten uitoefenen, neemt dan contact op per email via info@cook-and-book.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel gekregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 6.  Beveiliging persoonsgegevens

We hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 7.  Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:
–  Facebook
–  Instagram
–  Twitter

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Deze Google Analytics cookies worden minimaal 26 maanden bewaard.

Affiliate cookies
Door onze affiliatepartners worden cookies geplaatst. Deze cookies worden enkele dagen of weken bewaard, zodat je herkend wordt als een websitebezoers die via onze website op de website van de affiliatepartner terecht is gekomen. Deze cookies verwerken met name je IP-adres.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 8.  Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

 

Disclaimer

Alle genoemde boeken en tijdschriften die worden vermeld als bron voor een recept, zijn door mij zelf betaald. Indien dit niet het geval is, staat in het betreffende artikel altijd nadrukkelijk vermeld dat het boek/magazine gekregen is. Een dergelijke melding is een verplichting die voortvloeit uit de Reclamecode Social Media (RSM), die je hier in zijn geheel kunt nalezen.
Mijn meningen zijn altijd van mezelf en worden niet beïnvloed door het feit dat ik een product gratis heb ontvangen.